ZATVARANJE AUTO ŠKOLE : Kako zatvoriti auto školu u Srbiji ?

Postupak zatvaranja auto-škole - LIKVIDACIJA ŠKOLE ZA OBUKU VOZAČA | Pravilnik za obuku vozača - od 25.oktobra 2013.| Beograd i cela Srbija