ZATVARANJE AUTO ŠKOLE - POSTUPAK LIKVIDACIJE AUTO-ŠKOLE

Kako zatvoriti auto-školu ?

Većina auto škola u Srbiji ima pravnu formu DOO - dakle,
AUTO ŠKOLA se zatvara po postupku za likvidaciju D.O.O. firme.

Postupak likvidacije auto škole traje najmanje 120 dana , u skladu sa Zakonom.

O dokumentaciji,  postupku i troškovima za zatvaranje - likvidaciju škole za obuku vozača bilo gde u Srbiji,
možete dobiti na sajtu www.procedura.rs  :

ZNAK2-web.jpg


ZATVARANJE AUTO ŠKOLE  

www.procedura.rs/likvidacija/

Postupak likvidacije primenjuje se nagašenje auto škole koja može da plati dugovanja , ali nema interesa ili nema uslova da nastavi sa radom.


Od nedavno obraća nam se sve veći broj auto škola iz Beograda i cele Srbije koje ne mogu profitabilno da posluju ako ispune uslove koje nalaže NOVI PRAVILNIK O OBUCI VOZAČA I  ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA .

ZATVARANJE AUTO ŠKOLE - DOO TRAJE MINIMUM 4 MESECA!
  •  Do 25.oktobra 2013. godine SVE auto-škole moraju ispuniti uslove iz novih propisa ili prestati sa radom .
  • Kako su objavili svi mediji i Zajednica auto škola Srbije -  u skladu sa propisima najkasnije  do 25. oktobra 2013. godine, sve auto-škole u Beogradu  i Srbiji  moraju da imaju licencirane instruktore, kao i predavače i ispitivače sa višom i visokom stručnom spremom saobraćajne struke i odgovarajućim iskustvom, poligone,  odgovarajuća vozila u skladu sa direktivama EU.
  • Prelazni period se završava 25.10.2013. godine, a sve auto škole - Beograd i Srbija - koje ne ispune uslove iz Zakona o bezbednosti saobraćaja i sve što propisuje  
  • NOVI PRAVILNIK O TEORIJSKOJ I PRAKTIČNOJ OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE 2013 - moraju prestati sa radom pod pretnjom visokih kazni.
Procenjuje se da će se od 1.000 auto-škola ugasiti dve trećine,
a da će više od 1.500 insutruktora ostati bez posla.  
Pogledajte šta pišu mediji o zatvaranju autoškola:

U ovim uslovima, ako ste i Vi među onima koji moraju ili žele da zatvore auto školu zbog novih propisa– predlažemo da NA VREME POČNETE POSTUPAK LIKVIDACIJE AUTO ŠKOLE .

Agencija za administrativno-poslovnu podršku PRO ASISTENT
pruža uslugu i savetovanje u postupku gašenja i brisanja autoškola iz Registra privrednih subjekata, 
za sve auto škole na teritoriji cele Srbije , pri čemu nije neophodan dolazak kod nas.

 O detaljima postupka likvidacije – zatvaranja auto škole koja je u formi D.O.O.
 -          pogledajte naš sajt : LIKVIDACIJA – ZATVARANJE AUTO ŠKOLE : Beograd i cela Srbija


  • KAZNE ZA AUTOŠKOLE koje ne ispune uslove a nastave sa radom posle 25.10.2013.  Auto škole u Beogradu i svim mestima Srbije , kao  i odgovorna lica u auto školi biće kažnjena u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ukoliko na vreme ne ispuni uslove i stekne licence iz Zakona o bezbednosti  sabraćaja  i Pravilnika o obuci kandidata ,a nastave sa obavljanjem obuke vozača: čl. 325 ZOBS  predviđa : Novčanom kaznom u iznosu od 300.000 do 2.500.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ( AUTO ŠKOLA) koje postupi suprotno odredbama iz navedenih članova ovog zakona, a Član 331 predviđa da će novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz navedenih članova Zakona o bezbednosti saobraćaja.
 
 

VAŽNI PROPISI ZA AUTO ŠKOLE : SRBIJA
  •   PRAVILNIK O TEORIJSKOJ I PRAKTIČNOJ OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE

PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMAPropise možete preuzeti sa sajta
 Agencije za bezbednost saobraćaja
http://www.abs.gov.rs/propisi.html