Usluge za Udruženja i Nevladine Organizacije |  Beograd i cela Srbija  

Info_Pro_Blog.png      Za informacije o postupku i troškovima - izaberite uslugu :

   
 

U pravnom sistemu Srbije najčešći oblik u kome se osnivaju Nevladine organizacije je Udruženje.
U svom radu Udruženja i Nevladine Organizacije moraju poštovati zahteve pravne forme:
Odluke se donose na Skupštini ili sednici Upravnog odbora, uz obavezni Zapsinik ;
što mora biti u skladu sa objavljenim Statutom i važećim Zakonom o udruženjima Srbije.

IZRADA STATUTA , KNJIGE ČLANOVA, PRISTUPNICE, ODLUKA , ZAPISNIKA 

I DRUGIH DOKUMENATA ZA UDRUŽENJA I ORGANIZACIJE

Kontaktirajte nas za više informacija