Registracija Stambene Zajednice | Upis Zgrade i Upravnika Zgrade u Registar  | Najbolja Cena za ceo Beograd |

REGISTRACIJA ZGRADE   -   UPIS STAMBENE ZAJEDNICE U REGISTAR

  Postupak za Upis Zgrade i Upravnika Zgrade u Registar 


Registracija_FIRME_DOO_-_usluga_obuhvata.jpg
 
 
 •  Priprema kompletne dokumentacije za Registrovanje Zgrade:

 •  Odluka o imenovanju Upravnika Stambene Zajednice - Zgrade

 •  Zapisnik sa Skupštine zgrade za prijavu Stambene zajednice

 •  Predajemo i preuzimamo dokumentaciju od nadležnog organa:

 •  Rešenje o registraciji Stambene Zajednice 

 • MATIČNI BROJ ZGRADE I PIB ZGRADE - STAMBENE ZAJEDNICE

 • PEČAT STAMBENE ZAJEDNICE - GRATIS ! OKRUGLI AUTOMATIK PEČAT

 • Pečat je automatik okrugli pečat sa zakonskim sadržajem , prečnika 30mm

 

 Agencija PRO ASISTENT , Beograd - Centar , Kosovska 18 ,
 Telefon:  069 324 14 53 ; mail: pro.asistent@gmail.com
 
 
 

  Troškovi za Upis Zgrade u Registar : Cena Usluge

  REGISTRACIJA STAMBENE ZAJEDNICE 

Pecat_Firme_-otvaranje_D.O.O.png
 

 6.000 din

GRATIS PEČAT ZA STAMBENU ZAJEDINCU

U MAJU 2020. GOD 
 
 SVE TAKSE SU UKLJUČENE U CENU

Taksa za predaju u Registar Stambenih Zajednica: 300 din
Taksa za Rešenje o Registraciji Stambene Zajednice: 500 din
 - Obe takse su UKLJUČENE u cenu usluge! 

 

USLUGA REGISTRACIJE ZGRADE ZA OPŠTINE:

NOVI BEOGRAD,  VOŽDOVAC,  ZVEZDARA,
STARI GRAD,  ZEMUN,  VRAČAR,   SAVSKI VENAC,  
PALILULA,  RAKOVICA,  ČUKARICA

 

 Nije neophodan dolazak kod nas

     Postupak registrovanja Zgrade i Upravnika Zgrade
možemo efikasno završiti preko Interneta ili Pošte 
 
 

KAKO PRIJAVITI ZGRADU U REGISTAR  -  NOVI ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA

 Novi Zakon o stanovanju iz 2017. obavezuje sve stambene i satambeno-poslovne zgrade da izaberu UPRAVNIKA i registruju u formi STAMBENE ZAJEDNICE . Ako to ne učine – Novi Zakon o stanovanju predviđa uvođenje prinudne uprave i upravnika - O TROŠKU STANARA – tj vlasnika stanova u zgradi.
 
Preporuka je da stanari vlasnici  izaberu među sobom lice koje će biti UPRAVNIK STAMBENE ZAJEDNICE – odnosno zgrade. 
Izbor Upravnika zgrade se vrši na sednici Skupštine stanara – Upravnika bira Skupština stambene zajednice.
U okviru naše usluge pripremamo tekst Poziva za održavanje Skupštine stambene zajednice i svu dokumentaciju za usvajanje na Skupštini :
Predlog Odluke o izboru Upravnika stambene zajednice i  Zapisnika sa sednice ,
kao i potrebni prijavni obrazac i prateću dokumentaciju i takse za registraciju Zgrade.
 
Potrebno je na vidnom mestu u zgradi najmanje tri dana pre sednice istaći Poziv za održavanje Skupštine koji bi trebalo da sadrži Dnevni red sednice .
Članovi skupštine stambene zajednice sa pravom glasa su svi vlasnici stanova i poslovnih prostorija,
dok članovi domaćinstva i zakupci mogu prisustvovati sednici, ali ne mogu glasati za izbor upravnika.
 
Za održavanje skupštine stambene zajednice potreban je kvorum :Na prvoj sednici kvorum čini 50% + 1 od ukupnog broja vlasnika.
Ako ne postoji kvorum ,  u naredna 3 do 30 dana zakazuje se ponovlјena sednica skupštine stambene zajednice
– ali se drugi put  zahteva manji kvorum : dovoljno je da prisustvuje  1/3 od ukupnog broja vlasnika.
 

KAKO IZABRATI UPRAVNIKA ZGRADE - STAMBENE ZAJEDNICE ?

Upravnik se bira između svih vlasnika stanova i poslovnih prostorija većinom od 50%+1 od broja prisutnih vlasnika. 

 KAKO REGISTROVATI STAMBENU ZAJEDNICU ?

 U roku od 15 dana od izbora upravnika – obavezno je prijaviti Zgradu u Registar stambenih zajednica-
propisana dokumentacija i taksa se predaju u nadležnoj službi prema opštini u kojoj se nalazi zgrada .
 Svu potrebnu dokumentaciju ( Obrazac, Odluku, Zapisnik i taksu ) predajemo mi u okviru usluge Registrovanja zgrade.
 

KAKO I GDE DOBITI REŠENJE O REGISTRACIJI ZGRADE ?

 Rešenje o registraciji zgrade - stambene zajednice  dobija se u nadležnoj Službi Opštine, uz plaćanje takse za preuzimanje Rešenja .

Za sve informacije o ovoj usluzi obratite nam se na mail :

pro.asistent@gmail.com ili na telefon 069 324 14 53 .

 
Otvaranje firme - Registracija DOO i OD : Pro Asistent Beograd | 011 324 14 53 ; 069 324 14 53  |  pro.asistent@gmail.com